• Anpassa

Djuren på Norra Berget

DSC_0093Aktuellt
Förra veckan åkte vår fjällko och kalv härifrån och nu har våra fina Linderödssvin lämnat Norra Berget för att bo på en gård i norra Sverige.
Vi säger tack för den här sommaren.

Övriga djur, getter, får, höns och kaniner bor på berget även under vintern och kan ses ute kl 11.00-15.00.

Svenska lantraser
De som visas på Norra Berget är alla av svensk lantrastyp. Det är raser som fanns på svenska bondgårdar förr i tiden och som, under århundraden, anpassat sig för att klara kalla vintrar och stundtals magert bete, men ändå se till så att det fanns mat på bordet. När vi sedan gick från småskaligt och självförsörjande jordbruk till stora, mekaniserade gårdar så ersattes de gamla raserna med importerade raser som gav högre avkastning av mjölk, kött och ägg. I slutet av 1900-talet var många av de gamla raserna utrotade, men man förstod då att den biologiska mångfalden behövde dessa och ett arbete påbörjades med att leta reda på och bevara lantraserna.

På Norra Berget kan ses Åsenfår, Lappgetter, Hedemorahöns och Mellerudskaniner året runt. På sommaren har vi även Linderödssvin och Fjällkor som gäster.