• Anpassa

Djuren på Norra Berget

 Svenska lantraser
De som visas på Norra Berget är alla av svensk lantrastyp. Det är raser som fanns på svenska bondgårdar förr i tiden och som, under århundraden, anpassat sig för att klara kalla vintrar och stundtals magert bete, men ändå se till så att det fanns mat på bordet. När vi sedan gick från småskaligt och självförsörjande jordbruk till stora, mekaniserade gårdar så ersattes de gamla raserna med importerade raser som gav högre avkastning av mjölk, kött och ägg. I slutet av 1900-talet var många av de gamla raserna utrotade, men man förstod då att den biologiska mångfalden behövde dessa och ett arbete påbörjades med att leta reda på och bevara lantraserna.

På Norra Berget kan ses Åsenfår, Lappgetter, Hedemorahöns och Mellerudskaniner året runt. På sommaren har vi även Linderödssvin och Fjällkor som gäster.

Aktuellt
lammI maj har vi lamm i hagarna!
Men tills dess har vi flyttat fåren till en plats där de kan få lugn och ro inför lamningen. Så för tillfället går det alltså inte att hälsa på våra fina Åsenfår. Håll utkik på vår facebooksida där vi kommer att berätta allt om hur det går för fåren.

De roliga getterna, pigga kaninerna och, stundtals, frigående hönsen finns kvar att titta på.