Djuren på Norra Berget

 

Svenska lantraser
De djur som visas på Norra Berget är alla av svensk lantrastyp. Det är raser som fanns på svenska bondgårdar förr i tiden och som, under århundraden, anpassat sig för att klara kalla vintrar och stundtals magert bete, men ändå se till så att det fanns mat på bordet.

När vi sedan gick från småskaligt och självförsörjande jordbruk till stora, mekaniserade gårdar så ersattes de gamla raserna med importerade raser som gav högre avkastning av mjölk, kött och ägg. I slutet av 1900-talet var många av de gamla raserna utrotade, men man förstod då att den biologiska mångfalden behövde dessa och ett arbete påbörjades med att leta reda på och bevara lantraserna.

På Norra Berget kan ses Åsenfår, Lappgetter, Hedemorahöns och Mellerudskaniner året runt. På sommaren har vi även Linderödssvin och Fjällkor som gäster.

Från hösten och in på vårkanten är den säkraste tiden att komma och titta på djuren mellan klockan 9.00–15.00.