• Anpassa

Hedemorahöns


tupp

Hedemorahöns är ofta mycket trevliga, sociala, lugna och orädda. De tycker om att ruva äggen och de tar väl hand om sina kycklingar. Enligt berättelser har de funnits i Hedemoratrakten så länge man kan minnas, och de är vår nordligaste lanthönsras En icke ruvande höna lägger omkring 150 ägg per år och äggen väger 50-55 gram. Hönorna väger 1,5-2 kg och tupparna 2-2,5 kg ibland lite mer.

Nytta
Från hönsen får man främst ägg, men man tar också vara på köttet från höns och kycklingar.

Historia
De tidigaste arkeologiska fynden av domesticerade höns i världen har daterats till ca 3200 år f Kr. Tamhöns introducerades till Europa för ca 3000 år sedan och till Skandinavien under järnåldern ca 100 år f Kr. Ras-avel med tamhöns bedrevs tidigt framför allt i Medelhavsländerna och i USA.

Mytologi
Att tuppen gal i gryningen har gjort den till en symbol för ljuset, eftersom det ansågs jaga bort onda krafter och för uppståndelse eftersom solen går upp och dagen gryr. Tuppen försvarar och beskyddar sin flock vilket gör den till vaksamhetens och stridens företrädare. Den är också en symbol för manlighet.

 I nordisk mytologi satt tuppen Gullkamme högst upp i trädet Yggdrasil. Hans uppgift var att väcka de godas förkämpar i Valhall när Ragnarök, jordens undergång, var nära.