• Anpassa

Linderödssvin

img_0069-2

Linderödssvinet är inte så lång i kroppen som moderna raser. Den har en lite rund kroppsform med kraftiga och starka ben. Färgen är svartbrokig på vit/grå eller brun bottenfärg. De vita djuren har oftast stora svarta fläckar medan de bruna för det mesta har många små. Svinens naturliga sociala egenskaper har gjort dem lätta att tämja och att hålla som husdjur. Linderödssvinen trivs bäst när de får vistas utomhus, även vintertid, och har behållit sitt naturliga härdiga beteende.

Nytta
Förutom att producera ett mycket gott kött är svinen levande markberedare. I sydlig lövskog har det visat sig att de gör stor nytta genom att luckra upp jorden och lämna tillräckligt med ek- och bokollon för att skogen ska föryngra sig. Ett par grisar bökar upp ett trädgårdsland på en eller två veckor.

Historia
Våra tamsvin kommer från vildsvinet som har sitt ursprung i Europa, södra Asien och Afrika. Vildsvinet var ett av de viktigaste bytesdjuren under jägarkulturerna. Tamsvin har funnits i Sverige sedan 4500 år tillbaka. Dessa hade tagits med som husdjur av de människor som hade invandrat till Sverige.

Mytologi
Det kraftfulla vildsvinet har länge varit en symbol inom många mytologier. Vår nordiska gudinna Freja hade namnet Syr som tillnamn vilket är forntyska för sugga. I den germanska kulturen betraktades grisen positivt. I Valhall slaktades grisen Särimner varje kväll och återuppstod dagen efter. Kelterna hade en svingudinna, Ceridwen, som representerades visheten och på Kanarieöarna var grisen en regngud. Inom vissa religioner betraktas svin som orena medan de i andra har motsatt status. Gris eller svin är en vanlig förolämpning, medan gullegris är något positivt.