• Anpassa

  Eldningsförbudet gäller nu även grillplatser

  eldningsforbud
  Det eldningsförbud som utlystes den 1 juni har nu utökats att gälla även iordningställda grillplatser.

  Grillplatserna på Norra Bergets friluftsmuseum är inget undantag, utan omfattas också av förbudet.

  Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till ett brott med bötesstraff.

  Ingen grillning eller eldning i någon form är alltså tills
  vidare tillåten på Norra Berget.

  Mer information finns här