• Anpassa

Papperskorgar och sopstationer

Det finns gott om papperskorgar och soptunnor runt om i området samt sopstation med möjlighet till sopsortering utanför Gullgården.