• Anpassa

Toaletter

Offentliga toaletter finns på Skyttepaviljongens baksida, i Vinfabriken och på Östbergsgårdens baksida. Skötbord finns på samtliga utom i Östbergsgårdens. För allas trevnad uppmanas att använda blöjor slängs i sopkärl alt. sopstationer utanför toaletterna.