Föreningen Norra Berget

Den ideella föreningen Norra Berget har som syfte att lämna ekonomiska bidrag till aktiviteter som främjar ändamålet att göra Norra Berget till ett uppskattat besöksmål för främst barn och ungdomar, men också en plats för handel, god mat och evenemang utöver det vanliga.

Frågor om möjlighet att erhålla bidrag kan ställas föreningens styrelseledamöter. Ansökan om bidrag lämnas till föreningens ordförande.

Styrelse

Mats Westling (ordf) mats.westling1@comhem.se
 Britt-Marie Neijman neijman@skvadern.se
Wejdan Derky wejdanderky@hotmail.com
Inger Ericsson ice.ericsson@gmail.com
Mia Steringer mia@steringer.se
Marianne Hellström marianne.hellstrom@bredband.net
Birgith Bäckström birgith.backstrom@gmail.com
Gun-Britt Hermansson gbhermansson@gmail.com