• Anpassa

Bure

BureNorra Berget, den skogbevuxna stadsparken, gömmer en hemlighet: BURE.

Om jätten Bure har varit på Norra Berget är osäkert, men namnet på platsen har funnits länge.

Oväntad dyker den upp vid vandringen i skogen, den stora elliptiskt formade uthuggningen i barrskogen. Skogen viker undan och skogsbrynen bildar tydliga väggar. Rummet som formas har en tydlig längdriktning som driver vandraren framåt. Rörelsen stannar dramatiskt vid den punkt där platsens drama uppenbaras, marken faller undan i en brant slänt och ett hänförande panorama över Selångeråns dalgång uppenbarar sig. Ögat söker sig bort i landskapets långa siktlinjer, mot Selångers kyrka, Hov och mot de blåskimrande bergen.

Denna platsens kondensationspunkt har en påtaglig laddning. Platsens ande är lika påtaglig, som svår att dechiffrera. Likt mytens isblock ur vilken jätten Bure slickades fram av urkossan Ödhumbla söker vi ur tippen skapa en plats som kan upplevas och brukas på många sätt.

För att förtydliga och ladda det stora landskapsrummet har landskapsarkitektur och skulptur samverkat i gestaltningsarbetet. Det centrala skulpturala objektet har en yta på 350 kvm, en stödjande linjeform vars längd är 75 m och ett modellerat elliptiskt landskapsrum på drygt 4000 kvm. Gestaltningen är gjord av Olofgörs & Peterson i samarbete med landskapsarkitekt Jonas Berglund/Nivå Landskapsarkitektur AB.

Platsen erbjuder många användningsområden t.ex. teater, konserter, vigsel, dop, utställning, utflyktsmål, dans eller bara en plats för kontemplation. Kostnaden för att hyra platsen är 500 kr per påbörjat dygn exklusive elkostnad. Vill du boka Bure? Vänligen kontakta Norra Berget på tfn 060-19 12 00 eller skicka din förfrågan till mejladressen info.norra@sundsvall.se.