• Anpassa

Friluftsmuseets byggnader

Norra Berget Karta

sjöfarts- och hantverksmuseum svartviksmagasinet vinfabriken gesällhärberget östbergsgården utsiktstornet restaurang grankotten klockstapeln intendentbostaden sakristian/fornkyrkan bredsjöstugan loftboden trampmangeln röklandsgården kyrkladan långlogen torpsgården stallet vännagården trädgården smedjan bastu skvaltkvarnen häbre och fiskarbod hamnmagasinet/saltmagasinet danslogen skyttepaviljongen/vallgården gullgårdsstugan timmerkojan gaffelbyn - sudnsvalls vandrarhem woxblomska härbret fäbodvallen lekplatsen

Svenska Turistföreningens i Sundsvall byggde 1897 ett utsiktstorn i trä och en enklare serveringslokal på Norra Stadsberget. Byggnaden som nu (med tillbyggnader) inrymmer Restaurang Grankotten byggdes som turistpaviljong 1901.

Fem år senare bildades Medelpads fornminnesförening som ägnade nästan hundra år åt att med ideella krafter utveckla friluftsmuseet med Skansen som förebild. Bland annat flyttades ett 40-tal hus från hela Medelpad till Norra Berget. Den äldsta, Kyrkladan, är daterad till tidigt 1300-tal. Idag är flera olika organisationer aktiva på berget och Sundsvalls museum ansvarar för friluftsmuseet. I Hantverks- & sjöfartsmuseet kan den världsberömda Skvadern beskådas. Under sommaren är en del av byggnaderna i friluftsmuseet öppna och bemannade med duktiga guider.

Karta för utskrift