• Anpassa

Bastu

Bastun är från Västerböle i Attmars socken och är från 1800-talets början. Byggnaden användes för torkning av lin, säd och humle samt vid rökning av köttvaror. Bastun flyttades till Norra Stadsberget i slutet av 1940-talet.