• Anpassa

Bredsjöstugan

Byggnaden kommer från Bredsjöns finnmark i Ljustorps socken och uppfördes enligt uppgift 1752. På gårdens ursprungliga plats i Bredsjön fanns troligen flera ekonomibyggnader och uthus. Gårdsanläggningen torde då ha bildat en fyrkant. Stugan är en envånings parstuga med kök, kammare och helgdagsstuga, en vanlig bostadstyp på landsbygden under hela 1700-talet. Ursprungligen fanns även en tillbyggd kökskammare på baksidan av huset. Vid återuppförandet på Norra Stadsberget återskapades, enligt tidens ideal, en äldre exteriör och byggnaden fick ett nationalromantiskt utseende med små blyspröjsade fönster, fönsterluckor och nya skorstenar. Brokvisten sägs komma från Perssonska hemmanet nr 5 i Bredsjön. Byggnaden är den första som flyttades till Norra Stadsberget 1909 sedan den skänkts av disponent A E Enhörning.