• Anpassa

Danslogen

Större delen av byggnaden kommer från en loge i Lagfors i Ljustorp socken som uppfördes i början av 1800-talet. Byggnaden användes ursprungligen för tröskning av säd och förvaring av spannmål, men även som danslokal vid festliga tillfällen. I samband med återuppförandet förlängdes logen med timmer från Sundsvalls bryggeri som låg vid Åkroken fram till 1983. Danslogen flyttades till Norra Stadsberget i början av 1980-talet.