• Anpassa

Fäbodvallen

Sommar i Friluftsmuseet 2013Fäbodkulturen finns i huvudsak spridd från norra Uppland till nordligaste Ångermanland. Fäbodbruket har med all säkerhet nyttjats sedan medeltiden, men traditionen går troligen tillbaka till järnåldern. Ett av de äldsta skriftliga beläggen för fäbodbruk i Västernorrland har hittats i Vibyggerå i Ångermanland (1558).

Fäbodbruk

Det var behovet av skogsbete och utmarksslåtter som gjorde att man anlade fäbodar. I Medelpad har fäbodsystemet varit mest utvecklat i skogsbygderna där det levde kvar ända in på 1900-talet. Byn nyttjade ofta gemensam fäbod och ibland använde man flera fäbodar under en sommar. På grund av sågverksindustrins utbredning förlorade fäbodbruket mycket av sin betydelse mot slutet av 1800-talet. Många bönder började då sälja sin mjölk direkt till arbetarna. Andra orsaker till att fäbodvallarna lades ner var laga skifte, färre jordbrukare och mejeriernas utbredning på 1920-talet.

Fäbodlivet

Boföringen (flytten till fäboden) skedde i början av juni, och vid Mickelsmäss den 29 september återvände man till byn. Arbetsdagen började i regel redan kl. 4 på morgonen, då korna skulle mjölkas. En ”getarepiga” följde sedan med djuren för att beta på skogen medan de andra fäbodstintorna skötte arbetet på vallen.

Byggnaderna på Norra Bergets fäbodvall

Härbret stod ursprungligen på Sätervallen i Säter, Haverö socken. Byggnaden har använts för förvaring av ost, messmör och andra livsmedel. Härbret flyttades till Norra Berget i slutet av 1930-talet.

Eldhuset är från Störbergsvallen i Överturingen, Haverö socken och är troligen från 1700-talet. Byggnaden skänktes till Norra Berget 1916 av handlaren Jon och hans hustru Christina Andersson från Överturingen.

Gethuset är uppfört på Norra Berget under 1900-talets senare del.

Fähuset (Fä = äldre ord för djur) stod ursprungligen på Sätervallen i Säter, Haverö socken och uppfördes sannolikt under 1800-talets första hälft. Fähuset har plats för tio kor. På fäbodarna fanns även getter och får. Byggnaden flyttades till Norra Berget i slutet av 1930 talet.

Fäbodstuga med mjölkbod kommer ursprungligen från Österlo fäbodar i Stöde socken. Byggnaden är troligen från 1852, ett årtal som finns inristat i spisens kittelhållare. Till stugan finns en liten mjölkbod vid bakre gaveln, där mjölken kunde förvaras svalt. Till fäbodstugan tillhör även en eldstad utomhus. Fäbodstugan flyttades till Norra Berget 1917.