• Anpassa

Gesällhärbärget

Gesällhärbärget uppfördes troligen vid 1700-talets slut som Tullstuga i Sundsvalls hamn. Byggnaden flyttades sedan och användes som härbärge för gesäller. De var yrkeskunniga skråhantverkare som efter avlagt gesällprov gjorde vandringar och tog tjänst hos olika mästare för att slutligen själv antas som mästare och få utöva hantverk i någon stad, få så kallat burskap. Skråväsendet i Sverige har medeltida anor och avskaffades först 1846. Gesällhärbärget stod ursprungligen ”väst på stan” i hörnet av Storgatan-Holmgatan, granne med Östbergsgården och flyttades till sin nuvarande plats på Norra Stadsberget 1939. Till byggnaden hör även ett uthus som är placerad på innergården.