• Anpassa

Hamnmagasinet/ Saltmagasinet

Magasinet har ursprungligen stått vid Selångersån på Norrmalm. Utmed åkanten fanns då flera magasin i vilka man förvarade bland annat salt, gryn, mjöl, te eller kaffe. Byggnaden flyttades upp till Norra Stadsberget 1923.