• Anpassa

Hantverksmuseet

Hantverks- och sjöfartsmuseet uppfördes 1942-44 på initiativ av Sundsvalls Fabriks- och hantverksförening och ritades av stadsarkitekt H Hamrin. I museet visar Medelpads Fornminnesförening utställningar om bland annat sjöfart och skråhantverk. Här finns också den berömda Skvadern, bibliotek, föreningskansli samt Skvaderboden med butiksinredning från G. Svenssons Diversehandel, Storgatan 64, daterad till 1920-talet.