• Anpassa

Härbre och fiskarbod

Härbret kommer från Skönsbyn i Sköns socken och uppfördes troligen ca 1800. Byggnaden har används som förråd för mat, spannmål och redskap.  Ordet härbre kommer av ”härbärgera” som betyder förvara. Byggnaden flyttades till Norra Stadsberget 1911.

Fiskeboden är troligen från 1800-talets början och har används som fiskebod.  Några närmare uppgifter kring bodens historia finns inte.