• Anpassa

Klockstapeln

Klockstapeln uppfördes på Norra Stadsberget 1917 och används bland annat vid gudstjänster dop och bröllop.