• Anpassa

Kyrkladan

Kyrkladan kommer ursprungligen från Haverö socken och är en av Norrlands äldsta timmerbyggnader, daterad till 1306-1310. Byggnaden har använts som kornlada och stod ursprungligen på kyrkans mark vid Kyrknäset, varifrån den troligen fått sitt namn. Sägnen berättar att det på platsen skulle ha funnits ett ”sälohus” som användes som kyrkolokal och övernattning för pilgrimer på väg mot Nidaros. Huggmärkerna på gaveln är sannolikt orsakade av att man huggit ut blyet och återanvänt det efter att ha provat krutets kvalitet genom att skjuta mot väggen. Byggnaden skänktes av bröderna Hans och Olof Martin Halvarsson 1911 och flyttades till Norra Stadsberget 1929.