• Anpassa

Långloge

Byggnaden är från Västanbäck i Kärfsta by i Stöde socken och har använts till tröskning och som magasin för halm och säd. Denna loge är troligen från 1801, ett årtal som finns inristat på en av stockarna. Tidigare tröskades säden för hand med slaga, men under 1700-talets mitt uppfanns den hästdragna tröskvagnen av Magnus Stridsberg från Härnösand. Logen är anpassad för den hästdragna tröskvagnen som drogs fram och tillbaka genom logen. På så sätt släppte kornen från halmen. I Medelpad odlades företrädesvis korn, råg, ärtor och havre. Byggnaden skänktes av Skönvik AB och flyttades till Norra Stadsberget 1914.