• Anpassa

Loftbod från Torp

Byggnaden är från Finnsjön i Torps socken och har använts som förrådsbyggnad. I högra utrymmet förvarade man matvaror som torkat kött, fisk och mjölkprodukter. Till vänster fanns bingar för korn, råg, ärter och bröd. Byggnadens övervåning fungerade som övernattningsrum för gårdens ungdomar, tjänstefolk och besökande samt som klädkammare. Det var ett mycket primitivt boende utan vare sig fönster eller spis. Loftboden är troligen från 1700-talet och tillhör en medeltida byggnadstyp. Byggnaden skänktes av Axel Jakobsen på Tunadal AB och flyttades till Norra Stadsberget 1911.