• Anpassa

Östbergsgården

Östbergsgården har fått sitt namn efter bagarmästare Östberg och är troligen en byggnad från 1700-talet med exteriör i klassisk stil från 1800-talets mitt. Östbergsgården stod ursprungligen ”väst på stan” i hörnet av Storgatan och dåvarande Holmgatan. Östbergsgården stod då, precis som nu, granne med Gesällhärbärget. Delar av byggnaden flyttades till sin nuvarande plats på Norra Stadsberget 1939.