• Anpassa

Övergårdsstugan/ Torpsgården

Mangårdsbyggnaden är från Övergård, Gullgård i Torps socken. Delar av byggnaden är troligen från slutet av 1700-talet och har byggts till under mitten av 1800-talet. Årtalet 1857, som återfinns ovanför dörren, avser sannolikt denna renovering. I bottenvåningen finns väggmålningar från tidigt 1800-tal och inredningen representerar Medelpads allmogekultur från 1800-talets första hälft. Gården sägs ha ägts av samma släkt i generationer och troligen var det Jon Larsson född 1761 som uppförde byggnaden. Huset som skänktes av bröderna Edvin, Hilding och Yngve Jonsson, ersatte Frötunagården som brann ner den 1947. Torpsgården flyttades till Norra Stadsberget 1948.