• Anpassa

Röklandsgården

 

Mangårdsbyggnaden är en timrad parstuga med sidokammare från Röklands by i Alnö socken. Enligt muntlig tradition är byggnaden en av få gårdar som skonades undan ryssarnas härjningar i maj 1721.

Sägnen berättar att endast en sjuklig gammal kvinna vågade sig kvar i huset sedan ryssarna anlänt till bygden. Resten av byborna hade flytt till skogen för att gömma sig. För att hålla sig väl med anfallarna kokade den finuerliga gumman en väldoftande gröt att bjuda soldaterna på. Dessa blev så mätta och tacksamma att de skonade byggnaden undan brand och förstörelse. Liknande berättelser finns även om kyrkan i Galtström (söder om Sundsvall) och Rysstugan på Friluftsmuseet Murberget i Härnösand.

Huset flyttades till Norra Stadsberget i början på 1900-talet och används idag av Sundsvalls museum för programverksamhet som berättarkvällar, skolprogram, visningar  med mera.