• Anpassa

Sakristian/Fornkyrkan

Byggnaden är en kopia av sakristian i Lidens medeltidskyrka. Ambitionen var att på platsen uppföra en kopia av hela stenkyrkan med kyrkstallar, stegport med mera. Byggprojektet stannade dock vid Sakristian som invigdes 1913.  Sakristian används idag vid gudstjänster, bröllop och dop.

Utanför står en spöpåle där den dömde fick sitta till allmänt hån som straff för brott som till exempel osedlighet.