• Anpassa

Skvaltkvarnen

Skvaltkvarnen är från Bredsjöns finnmark i Ljustorps socken och uppfördes troligen omkring sekelskiftet 1800. Den är av enkel kvarntyp som drivs av ett skovelhjul och var förr vanlig i de flesta byar. Kvarnen flyttades till Norra Stadsberget 1909.