• Anpassa

Smedjan

Smedjan med tillhörande kolbod kommer från Attmars socken. Smedjan är en gårdssmedja där man tillverkade verktyg och smide utifrån det behov gården hade. Allmogesmideri bedrevs på landsbygden utanför det skråorganiserade hantverket i städerna. Smide till husbehov utövades överallt och varje gård hade en smedja där man kunde tillverka det viktigaste man behövde. Denna husbehovstillverkning kunde tidvis utökas till avsalusmide. Smedjan som troligen är från 1800-talets början, flyttades till Norra Stadsberget i slutet av 1940-talet.