• Anpassa

Trädgården

Medlemmar ur Medelpads fornminnesförening, Sundsvalls trädgårdsförening och Sundsvallsortens biologiska odlare beslöt 1990 att gemensamt starta en demonstrationsodling på Norra Stadsberget. Odlandet skulle ske i sand, dels för att få ett bra växtresultat, dels för att visa hur enkelt det är att göra i ordning en odlingsyta. Här odlas olika kålsorter, potatis och rotfrukter. Både vid sådd och plantering visas odlingen för allmänheten.