• Anpassa

Trampmangeln

Trampmangeln är en tvåvånings träbyggnad uppkallad efter den stora mangeln i bottenvåningen. Byggnaden uppfördes troligen i början av 1800-talet och flyttades 1839 från Holmgatan till färgare Wiklunds gård (Widegården) där mangeln användes i färgeriet, men även som hushållsmangel och vagnslider. Av särskilt intresse är den väldiga mangelkistan, som drivs fram och tillbaka genom ett imponerande tramphjul; fem meter i diameter och drygt en meter brett. Inuti detta gick drängar och pigor och drev mangeln fram och tillbaka. Trampmangeln skänktes till Medelpads Fornminnesförening år 1906 av Widesläkten och återuppfördes 1910 på sin nuvarande plats. Byggnaden användes som utställningslokal fram till 1940-talet.