• Anpassa

Vännagården

Byggnaden uppfördes ursprungligen under 1800-talets början i byn Vänna i Timrå socken. Det är en bagarstuga som bland annat användes för att baka och brygga öl i. Vännagården har troligen även tjänat som så kallad sommarstuga då all köksverksamhet flyttades ut hit under sommaren. På våren sommarstädades mangårdsbyggnaden och man flyttade ut till sommarstugor, loft och bodar. Byggnaden flyttades till Norra Stadsberget i mitten av 1940-talet.