• Anpassa

Vattensågen

Uppfördes ursprungligen under 1700-talet i Svedje, Timrå socken.  Sågen är en så kallad exportsåg och den har en maskinell anordning för uppfodring av timret, samt två finbladiga sågramar. Den har dessutom kapsåg och hyvel för tillverkning av takspån. Vattensågarnas blomstringstid i Medelpad brukar räknas mellan åren 1750-1850. Sågarna låg då placerade vid åar inne i landet. När de första ångsågarna uppfördes blev dessa istället placerade direkt i anslutning till lastageplatserna vid kusten. Byggnaden donerades av Jakob Svedin och flyttades till Norra Stadsberget 1925.