• Anpassa

Woxblomska härbret

Denna kvarnbod stod ursprungligen vid Sidsjöbäcken och är troligen från 1800-talets början. Byggnaden har sannolikt används som förråd för spannmål och mjöl och tillhört en vattendriven kvarn. Invid Sidsjöbäckens strömmar fanns nämligen förr kvarnar av olika slag samt många små industrier som valsverk och färgerier. Kvarnboden flyttades till Norra Stadsberget 1911.